Strafzaak

Binnen het Nederlandse strafrecht zijn de regels vastgelegd waar de Nederlandse burgers zich aan dienen te houden. Wanneer de regels niet nageleefd worden, pleegt de burger een strafbaar feit en volgt er een strafzaak. De officier van justitie zorgt er dan voor dat deze persoon voor de rechter verschijnt. Ons advocatenkantoor in Alkmaar verdedigt u graag als het tot een strafzaak komt.

Proces rondom een strafzaak

Indien de officier van justitie besluit een zaak voor de strafrechter te brengen, dan vindt er een zitting plaats. Door middel van een dagvaarding wordt de verdachte opgeroepen in de rechtbank te verschijnen. De rechter gaat in eerste instantie na of aan alle formele eisen omtrent de gerechtsprocedure is voldaan. De dagvaarding moet bijvoorbeeld geldig zijn en de strafzaak moet aangebracht zijn voor de juiste rechter. Daarnaast vraagt de strafrechter zich af of er eventueel redenen zijn waarom de strafzaak niet had mogen worden voorgelegd en of er reden is om de zaak te schorsen. Als dat allemaal is uitgezocht, kan de zaak pas inhoudelijk behandeld worden.

De strafrechter moet vervolgens kijken of het ten laste gelegde bewezen is, of hetgeen dat bewezen is strafbaar is, of de verdachte strafbaar is en of er een straf moet worden opgelegd. Er komt dus enorm veel kijken bij een strafzaak. Een goede advocaat kan u een geldboete of wellicht zelfs een gevangenisstraf schelen. Kies daarom voor een professionele, gedreven strafrecht advocaat uit Alkmaar.